Inloggen Account aanmaken

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Ben ik niet geschikt voor mijn baan omdat ik deze module volg?

Nee, als je deze module volgt, betekent het niet dat je ongeschikt bent voor je baan. Deze module is bedoeld om werkstress in het nieuwe werken te verminderen en werkplezier te vergroten. Dit staat los van jouw geschiktheid voor een bepaalde functie.

Anderen zeggen geen moeite te hebben met het nieuwe werken. Ligt het dan aan mij?

Als anderen het nieuwe werken een uitkomst vinden, wil dat niet zeggen dat jij het ook gemakkelijk moet vinden. Iedereen ervaart  werksituaties anders. Dat is niet een kwestie van goed of slecht. De vraag is of de werkomstandigheden passen bij wie jij bent. Het nieuwe werken levert specifieke uitdagingen op, die je beter kan leren te hanteren.

Is het zinvol om de module te doorlopen als je (nog) geen problemen hebt?

Ja, je kunt deze module ook volgen als je (nog) geen problemen hebt. Met deze module ontwikkel je vaardigheden om effectief om te gaan met het nieuwe werken. Je kunt de module daarom ook volgen om je te wapenen tegen overbelasting in de toekomst.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van de module?

Voor € 7,- maak je een mirro-account aan met één jaar toegang tot de Zelfhulp onderdelen van alle beschikbare modules.

Kan ik anoniem met de zelfhulpmodule aan de slag?

De zelfhulpmodule is geheel anoniem te volgen. Voor € 7,- maak je een mirro-account aan met één jaar toegang tot de Zelfhulp onderdelen van alle beschikbare modules.

Ben ik psychisch niet in orde als ik deze module volg?

Nee, als je de module volgt betekent dit niet dat je een psychische ziekte hebt. Iedereen kan af en toe hulp gebruiken. Als je het nieuwe werken moeilijk vindt, betekent dat NIET dat er iets aan je mankeert of dat jij psychisch niet in orde bent. Je volgt de zelfhulpmodule om te voorkomen dat je je vervelend(er) gaat voelen of omdat je graag zelf iets wilt doen aan het herstellen van je evenwicht.

Ik wil meer plezier krijgen in mijn werk. Is deze module dan zinvol?

Ja, je kunt deze module ook volgen als je meer werkplezier wilt ervaren. In deze module stel je jezelf vragen en train je vaardigheden waarmee je werkplezier kunt vergroten. Het ervaren van positieve gevoelens kan je helpen meer controle over het nieuwe werken te krijgen.

Is het nodig om de gehele module te doorlopen?

Nee, het is niet nodig om de gehele zelfhulpmodule te volgen. De module is onder te verdelen in een aantal thema's. Je kunt de onderdelen doen die je het meest aanspreken of waarvan je denkt dat je die nodig hebt.

Wat doet Stichting mirro?

Een goede psychische gezondheid is een belangrijk bezit. Stichting mirro vindt dat elk persoon met psychische klachten recht heeft op de juiste zorg op het juiste moment. Zorg die vroegtijdig, eenduidig en doelmatig is, zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving plaatsvindt en past bij de individuele klachten, behoeften en vaardigheden. Daarom ontwikkelt Stichting mirro state of the art producten die professionals in en om de GGZ ondersteunen, en de mentale fitheid van consumenten helpen versterken. Wil je weten voor welke thema’s mirro nog meer online zelfhulp heeft ontwikkeld? Je vindt een overzicht van alle thema’s op www.mirro.nl/aandeslag.

Hoe ziet de organisatie eruit?

Stichting mirro is opgericht in 2012 in reactie op ontwikkelingen binnen de GGZ vanuit een gezamenlijk initiatief van de GGZ-instellingen AZmn, GGZ Drenthe, GGZ inGeest, Parnassia Groep en verzekeraar Achmea. De stichting startte haar activiteiten met als doel bij te dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de GGZ. Mirro is een stichting zonder winstoogmerk. In het bestuur zijn diverse belanghebbenden uit het GGZ-veld vertegenwoordigd. Het bedrijfsbureau van Stichting mirro coördineert en faciliteert alle ontwikkelingen. Lees meer »

Wat is online zelfhulp van mirro?

Mirro ontwikkelt en beheert websites met online zelfhulp over verschillende thema’s. Deze sites helpen mensen zelfstandig inzicht te krijgen in de eigen mentale gezondheid en biedt concrete hulpmiddelen om hiermee aan de slag te gaan. De online zelfhulpwebsites bieden informatie, tips, tests, oefeningen, video’s en ervaringsverhalen. Deze online zelfhulp is voor iedereen anoniem toegankelijk. Wil je weten voor welke thema’s mirro online zelfhulp heeft ontwikkeld? Je vindt een overzicht van alle thema’s op www.mirro.nl/aandeslag. De sites kunnen door consumenten bezocht worden op eigen beweging. Voor zorgprofessionals en bijvoorbeeld werkgevers betekenen de websites een verbreding van het preventieve zorgaanbod. De sites bieden uitkomst voor die mensen waarbij behandeling (nog) niet nodig is, maar die wel extra ondersteuning kunnen gebruiken. De sites kunnen ook aanvullend op een behandeling ingezet worden. De inhoud van alle websites is ontwikkeld door zorgprofessionals met een expertise op dat thema en met nauwe betrokkenheid van ervaringsdeskundigen.

Ben ik niet geschikt voor mijn baan omdat ik deze module volg?

Nee, als je deze module volgt, betekent het niet dat je ongeschikt bent voor je baan. Deze module is bedoeld om werkstress in het nieuwe werken te verminderen en werkplezier te vergroten. Dit staat los van jouw geschiktheid voor een bepaalde functie.

Anderen zeggen geen moeite te hebben met het nieuwe werken. Ligt het dan aan mij?

Als anderen het nieuwe werken een uitkomst vinden, wil dat niet zeggen dat jij het ook gemakkelijk moet vinden. Iedereen ervaart  werksituaties anders. Dat is niet een kwestie van goed of slecht. De vraag is of de werkomstandigheden passen bij wie jij bent. Het nieuwe werken levert specifieke uitdagingen op, die je beter kan leren te hanteren.

Is het zinvol om de module te doorlopen als je (nog) geen problemen hebt?

Ja, je kunt deze module ook volgen als je (nog) geen problemen hebt. Met deze module ontwikkel je vaardigheden om effectief om te gaan met het nieuwe werken. Je kunt de module daarom ook volgen om je te wapenen tegen overbelasting in de toekomst.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van de module?

Voor € 7,- maak je een mirro-account aan met één jaar toegang tot de Zelfhulp onderdelen van alle beschikbare modules.

Kan ik anoniem met de zelfhulpmodule aan de slag?

De zelfhulpmodule is geheel anoniem te volgen. Voor € 7,- maak je een mirro-account aan met één jaar toegang tot de Zelfhulp onderdelen van alle beschikbare modules.

Ben ik psychisch niet in orde als ik deze module volg?

Nee, als je de module volgt betekent dit niet dat je een psychische ziekte hebt. Iedereen kan af en toe hulp gebruiken. Als je het nieuwe werken moeilijk vindt, betekent dat NIET dat er iets aan je mankeert of dat jij psychisch niet in orde bent. Je volgt de zelfhulpmodule om te voorkomen dat je je vervelend(er) gaat voelen of omdat je graag zelf iets wilt doen aan het herstellen van je evenwicht.

Ik wil meer plezier krijgen in mijn werk. Is deze module dan zinvol?

Ja, je kunt deze module ook volgen als je meer werkplezier wilt ervaren. In deze module stel je jezelf vragen en train je vaardigheden waarmee je werkplezier kunt vergroten. Het ervaren van positieve gevoelens kan je helpen meer controle over het nieuwe werken te krijgen.

Is het nodig om de gehele module te doorlopen?

Nee, het is niet nodig om de gehele zelfhulpmodule te volgen. De module is onder te verdelen in een aantal thema's. Je kunt de onderdelen doen die je het meest aanspreken of waarvan je denkt dat je die nodig hebt.

Wat doet Stichting mirro?

Een goede psychische gezondheid is een belangrijk bezit. Stichting mirro vindt dat elk persoon met psychische klachten recht heeft op de juiste zorg op het juiste moment. Zorg die vroegtijdig, eenduidig en doelmatig is, zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving plaatsvindt en past bij de individuele klachten, behoeften en vaardigheden. Daarom ontwikkelt Stichting mirro state of the art producten die professionals in en om de GGZ ondersteunen, en de mentale fitheid van consumenten helpen versterken. Wil je weten voor welke thema’s mirro nog meer online zelfhulp heeft ontwikkeld? Je vindt een overzicht van alle thema’s op www.mirro.nl/aandeslag.

Hoe ziet de organisatie eruit?

Stichting mirro is opgericht in 2012 in reactie op ontwikkelingen binnen de GGZ vanuit een gezamenlijk initiatief van de GGZ-instellingen AZmn, GGZ Drenthe, GGZ inGeest, Parnassia Groep en verzekeraar Achmea. De stichting startte haar activiteiten met als doel bij te dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de GGZ. Mirro is een stichting zonder winstoogmerk. In het bestuur zijn diverse belanghebbenden uit het GGZ-veld vertegenwoordigd. Het bedrijfsbureau van Stichting mirro coördineert en faciliteert alle ontwikkelingen. Lees meer »

Wat is online zelfhulp van mirro?

Mirro ontwikkelt en beheert websites met online zelfhulp over verschillende thema’s. Deze sites helpen mensen zelfstandig inzicht te krijgen in de eigen mentale gezondheid en biedt concrete hulpmiddelen om hiermee aan de slag te gaan. De online zelfhulpwebsites bieden informatie, tips, tests, oefeningen, video’s en ervaringsverhalen. Deze online zelfhulp is voor iedereen anoniem toegankelijk. Wil je weten voor welke thema’s mirro online zelfhulp heeft ontwikkeld? Je vindt een overzicht van alle thema’s op www.mirro.nl/aandeslag. De sites kunnen door consumenten bezocht worden op eigen beweging. Voor zorgprofessionals en bijvoorbeeld werkgevers betekenen de websites een verbreding van het preventieve zorgaanbod. De sites bieden uitkomst voor die mensen waarbij behandeling (nog) niet nodig is, maar die wel extra ondersteuning kunnen gebruiken. De sites kunnen ook aanvullend op een behandeling ingezet worden. De inhoud van alle websites is ontwikkeld door zorgprofessionals met een expertise op dat thema en met nauwe betrokkenheid van ervaringsdeskundigen.