Inloggen Account aanmaken

Over hetnieuwewerken.mirro.nl

Over hetnieuwewerken.mirro.nl

Het doel van deze website is het trainen van de vaardigheden waar het nieuwe werken een beroep op doet. Hierdoor kan je de werkbelasting verkleinen en je werkplezier vergroten.

Je kunt hier testen hoe je het nieuwe werken beleeft. In de zelfhulpmodule krijg je tips en oefeningen om met het nieuwe werken om te gaan. De module doorloop je zelfstandig (zonder begeleiding van een zorgprofessional), op het moment dat het jou het beste uitkomt.

Inhoud ontwikkeld door experts

De inhoud van deze site is ontwikkeld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Bij het vormgeven van de inhoud van de module is gebruik gemaakt van de inzichten uit de positieve psychologie, ACT (Acceptence en commitment therapy), cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Onderwerpen die in de module aan de orde komen zijn:

  • Ik en het nieuwe werken: het nieuwe werken stelt andere eisen aan medewerkers. Of je dit lastig vindt, is voor een deel afhankelijk van jouw karakter. Van welke aspecten zie je de voordelen?
  • Spanningen afbouwen: door het nieuwe werken kun je geneigd zijn extra je best te doen waardoor inspanning leidt tot overbelasting. Het is extra belangrijk dat je vriendelijk en redelijk met jezelf omgaat.
  • Energiebronnen opbouwen: energie opdoen kan zowel binnen als buiten je werk. Een leefstijl met voldoende ontspanning, beweging en gezonde voeding geeft extra kracht.
  • Hulp vragen en doorzetten: vraag hulp wanneer dat nodig is. De zelfstandigheid die het nieuwe werken van je vraag, betekent niet dat je het altijd alleen moet doen. En besef je dat het volhouden van verandering vaak moeilijker is dan het volhouden daarvan.

Stichting mirro

Dit is een website van Stichting mirro. Mirro ontwikkelt en beheert websites met online zelfhulp over verschillende thema’s. Mirro is een stichting zonder winstoogmerk. Meer informatie over mirro vind je bij ‘Over Stichting mirro‘ en op www.mirro.nl.